"Proč Bůh dopustil povodně?"

pondělí 10. červen 2013 20:27

Jedenáctá oběť povodní - proč se zlé věci stávají hodným lidem?

    Velká voda v naší vlasti si vyžádala lidské oběti a řadě lidí vzala střechu nad hlavou. Proč se jim staly špatné věci? Tato otázka může mít i náboženský rozměr. Pokud je člověk věřící, tak se táže Boha. Jestliže Bůh existuje a je všemohoucí, tak proč zlu nezabrání? Osvícenský filozof Voltaire kdysi dokonce proklel božskou bytost za to, že dopustila zkázonosné zemětřesení v Lisabonu v listopadu roku 1755, které si vyžádalo asi 60 000 lidských obětí. Problém zla a utrpení pokládají mnozí lidé za jeden z pádných argumentů proti existenci Boha a jejich pochybnosti nevyvrátí ani zbožná rčení 19. století, že „koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje“, ani povrchní filozofické úvahy stylu, že bolest je důkazem toho, že ještě žijeme.

    Při hledání odpovědi je asi dobré rozlišit dvě kategorie. Jednak máme zlo, která má svoji jasnou příčinu v člověku. Když někdo rozpoutá válku či konflikt, tak nese odpovědnost za vzniklé zlo. Často ale člověk nese spoluzodpovědnost i za skutečnosti, za kterými zdánlivě nestojí. Ku příkladu, kdybychom jako společnost méně investovali do zbytečností a více třeba do vývoje léků, na některé nemoci by se dnes již nemuselo umírat, kdybychom stavěli důmyslnější přehrady ... A tak je evidentní, že když Bůh neválčí a nešetří tam, kde se nemá, tak nenese za takové jednání odpovědnost.  Pak tu ale máme ještě druhou kategorii, ze které se asi Bůh jen tak nevyvleče – neštěstí a utrpení, které lidského viníka nemá. Tento problém se snažilo rozlousknout již židovské náboženství a v Talmudu přichází s touto teorií: „Když půjdete na tržiště, uvidíte hrnčíře jak tluče do svých hliněných hrnců holí, aby ukázal, jak jsou pevné a odolné. Ale moudrý hrnčíř tluče jen do nejpevnějších hrnců, nikdy ne do těch, které mají nějakou chybu, stejně tak i Bůh sesílá zkoušky jen na lidi, o nichž ví, že jsou schopni v nich obstát, aby se oni i ostatní mohli poučit.“ Tato teorie se dá poměrně těžko logicky vyvrátit, protože pokud testovaný objekt neobstojí, je to zákonitě jeho vina, ale přiznejme si, našinci to psychologicky příliš útěchy a opory neposkytne.

    Americký rabín Herold S. Kuschner radí něco jiného. Ve své knize „Když se zlé věci stávají dobrým lidem“ říká, že všechny reakce na životní tragedie mají něco společného. Předpokládají, že příčinou našeho utrpení je Bůh a my se pak snažíme pochopit, proč chce, abychom trpěli. Podle něj ale může existovat ještě jiný přístup. V žalmech se totiž dočteme, že pomoc nám přichází od Hospodina a tak máme pozornost obrátit k ní. To je praktické řešení. Bůh není nějaký kosmický poskok, který má všechno vyřešit ani univerzální psychoterapeut, ale je pro nás stále ve svém jednání tajemstvím, tak jako i utrpení je spojeno s tajemstvím. Odmítnutí Boha tajemství utrpení neřeší, víra ale nabízí cestu, jak nevyhnutelné utrpení zpracovat, jak je změnit po čase v něco pozitivního (v judaismu i křesťanství se tomu pracovně říká požehnání). Utrpení si můžeme představit jako zeď, která nás s Bohem spojuje a zároveň od něj i odděluje, pokud před ní nezůstaneme jen tupě sedět, ale začneme na ni s vírou klepat a naslouchat „klepání z druhé strany“, možná budeme překvapeni. Třeba uslyšíme i to, že bychom mohli obětem povodní nějak konkrétně pomoci, nebo něco jiného ...?

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora