Crha, Strachota a Hus - oběti totality

pátek 5. červenec 2013 17:06

aneb co zůstává často nepochopeno.

   Jak věrozvěstové Cyril s Metodějem, staročesky Crha a Strachota, tak i mistr Jan Hus, jsou do jisté míry oběti totalitního režimu. Komunistický režim je všechny začlenil, pochopitelně bez jejich souhlasu a in memoriam, do revolučních tradic dělnického hnutí. My, co jsme chodili do školy v té době, si možná vzpomeneme, že v učebnicích bylo napsáno, že Jan Hus bojoval za pravdu a Cyril s Metodějem k nám přinesli abecedu. Z toho logicky vyplývá, že před vystoupením Honzíka Husa jsme žili v omylu, a před příchodem Crhy a Strachoty jsme byli negramoti , to je ovšem značný schematismus.

     Jeden starý katolický kněz, vězněný v 50. letech, popisoval, jak si ho estébák při výslechu dobíral slovy: „Hus by nás jistě pochválil, když by viděl, jak kněžourům zatápíme.“ Farář se ale ohradil slovy, že Hus by pravděpodobně nikoho nepochválil, protože sám byl katolický kněz a byl by asi první z těch, kteří by se ozvali proti komunistickému útlaku, a tak by nejspíš seděl v kriminále a nebo kutal uran v Jáchymově.

     Na cyrilometodějských oslavách na Velehradě se letos sešlo téměř 60 000 poutníků, a to určitě nikoliv jen kvůli abecedě.  Můžeme říci, že bratři ze Soluně k nám především přinesli srozumitelné Písmo svaté. Bible ale není růžovým popisem světa, zná deportace, války, násilí, korupci, zradu, lež i holocaust. Přesně to, co vidíme kolem sebe i dnes. Věrozvěsti mnohé z toho zažili na vlastní kůži. Pasovský biskup Metoděje po zatčení mlátil jezdeckým bičem a jeho salcburský kolega ho pro změnu zase nechal vláčet sněhem. Nakonec byl Metoděj odsouzen na doživotí. Pravda, z vězení se po třech letech dostane. Získá si sice přízeň nového knížete Svatopluka, ale přesto má problémy. Moravští velmožové stejně jako jejich kníže odmítají monogamii – jednoženství. Do toho všeho se míchá politika, nakonec 6. dubna r. 885 Metoděj umírá. Dobový literární pramen to popisuje slovy: „zesnul v rukách kněží v šestý den měsíce dubna v třetí indikci roku 6393 od stvoření světa. Učedníci ho zasunuli do rubáše a vzdali mu poctu hodné jeho důstojenství. Církevní obřady vykonali latinsky, řecky a slovansky a uložili jej ve sborovém chrámu.“ Jenomže, kde to bylo? To s jistotou nevíme dodnes.

    Co ale s jistotou víme, že Bible, kterou nám přinesli naši věrozvěstové, nám předkládá příběhy na „malém divadle“, aby nás připravila na divadlo velké, tedy na náš vlastní život. A kdo k tomuto životu přistupuje s přátelstvím a vírou, nepotřebuje sílu meče a ani jiné násilí či korupci.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora