Ekonomie času

sobota 7. září 2013 20:15

aneb o žraní žab.

   V psychice každého z nás sídlí touha být informován. Proto má každý slušný stát svoji informační službu a každá ulice svoji klepnu. Proto hledáme informace na internetu. Proto jsou televizní noviny a zpravodajské pořady často ty nejsledovanější. Touha po informacích bývá podvědomě doprovázena nadějí, že zprávy budou pravdivé a že nám subjektivně přinesou radost. Aby nám něco ale přineslo radost, která nebude jen prchavá, tak to dle mého soudu nutně znamená, že ona informace bude důvodem pro naše konkrétní jednání. Bible připomíná tuto časovou dimenzi, když se v ní píše: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Jde vlastně o jakousi „Ekonomii času“, která dnes bohužel ustupuje do pozadí a historicky byla vystřídána, alespoň podle německého filozofa Josefa Piepera tzv. „Ekonomií zisku.“ Kam vede člověka tato soustředěnost na zisk ukazuje pěkně i následující příběh.

    Roubíček a Kohn jdou na trh. Cesta je dlouhá a vede bažinatou krajinou. Co chvíli přeskočí přes cestu žába. Roubíček povídá Kohnovi: "Když jednu žábu chytnou a sní, dostanou ode mě 100 korun." Kohn se dlouho nerozmýšlí, popadne žábu a v mžiku ji má v útrobách. Roubíček s velkým sebezapřením zaplatí prohranou částku. Po trhu se oba vracejí stejnou cestou zpět. Roubíček, který nemůže zapomenout na prohraný peníz, se ptá Kohna: " Kohn, dají mi také 100 korun, když jednu žábu sním?" "Nu, pročpak ne," odpoví Kohn. Roubíček se vrhl po žábě a v okamžiku se ztratila v jeho útrobách. Kohn vrací dle úmluvy 100 korun. Oba jdou zamlkle a zamyšleně cestou dál... Delší ticho přeruší Roubíček dotazem: "Kohn, řeknou mi, proč jsme ty žáby vlastně jedli?"

 V poslední době je ale „Ekonomie zisku“, která nepřináší člověku až takovou radost, jak očekával, nahrazována „Ekonomií prožitku“. Můžeme říci, že každý, kdo se snaží svůj život napěchovat pouze zážitky, tím prozrazuje, že je štván strachem ze smrti. Na druhou stranu ale hledání zážitku v sobě zahrnuje touhu po vytržení z všednosti, touhu po mystice. Jak toto možné napětí vyřešit? Řešením může být, pokud se budeme snažit obě dvě ekonomie, tedy zisku a prožitku vhodně spojit. Touha po zisku v jakékoliv oblasti nás vede k píli. Můžeme při tom ale mít na mysli biblická slova, „Co člověku prospěje, když získá celý svět, ale ztratí svoji duši?“ Touha po prožitku nás vede k tomu, abychom se dokázali zastavit, abychom si udělali čas. Ten čas ale nemusí být jen pro nás samotné, ale může se stát darem pro druhé. O to, co jsme získali pílí, se také můžeme ve vhodný čas a vhodným způsobem podělit. Co to třeba hnedle zkusit?

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora