Blahopřání Karlům - svobodným mužům

pondělí 4. listopad 2013 20:25

Rád bych blahopřál k svátku Karlům, a to nejen těm, kteří se na tomto blogu projevují.

    Významných osobností, které nesly jméno Karel, znamenající ve staré němčině “svobodný muž” a ve slovanských jazycích pak připomínající slovo král, bylo nespočet. Nejen francký král Karel Veliký, římský císař Karel IV., francouzský státník a generál Charles de Gaulle, německý matematik a fyzik Carl Fridrich Gauss či Karl Benz, který zkonstruoval první benzínový automobil na světě, ale také světec ze 16. století, který byl ve věku 22 let svým strýcem papežem Piem IV., jmenován kardinálem, ačkoliv neměl ani kněžské svěcení, a byl pověřen správou biskupství v Miláně. Mladíček bez zkušeností se díky protekci u svéhy strýčka stal šéfem velké diecéze.

    Tento muž Karel Boromejský je důkazem toho, jak přijetí odpovědnosti může změnit člověka a to někdy i k lepšímu. Karel změnil svůj rozmařilý šlechtický způsob života, za život opravdového křesťana. Karel byl perfektní organizátor a snažil se pozvednout svou diecézi. Jeho přítel Filip Neri, který se mimo jiné stal kardinálem také díky protekci, a navíc proti své vůli, mu zazlíval, že do své diecéze přetahuje ty nejschopnější kněze z celé Itálie. Karel byl přísný a měl sklon k panovačnosti, byl tvrdohlavý, ale všechny svoje vlastnosti se snažil dát maximálně do služeb Bohu a druhým lidem.

     Z jeho života se mi nejvíce líbí příběh, kdy jednou hrál s přáteli kulečník. Během hry se někdo zeptal, co by dělali, kdyby jim někdo řekl, že za několik minut zemřou. Tato akademická otázka hráče vytrhla ze soustředěnosti na hru. Okamžitě začali přemýšlet. Jeden by hned šel do kaple, aby se v modlitbách připravoval na smrt, jiný by se šel usmířit se svou sestrou, další by šel ihned ke zpovědi, aby nezemřel v hříchu. Nakonec všichni čekali co odpoví arcibiskup a kardinál. Od duchovenstva se očekává vždy něco zbožnějšího. Ale Karel všechny překvapil, řekl: „Já bych hrál kulečník klidně dál.“ Světec tím chtěl říci, že není rozdíl mezi nynějším životem a životem věčným. Do věčnosti jsme již vstoupili. Světci nebyli absolutně dokonalí, měli svoje povahové nedostatky. Karel těžko přijímal názory druhých, ale plně usiloval o dobrou věc. Svatost neznamená zlomit svou povahu, ale dát ji do služeb dobrým věcem. Ať se to všem Karlům podaří, tolik moje přání.

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora