Sv. Anežka Česká - "benjamínek a workoholik"

středa 13. listopad 2013 16:22

Dnes kalendář připomíná sv. Anežku Českou, jednu z nejslavnějších českých světic. Jaká vlastně byla?

  Anežka přichází na svět roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a maďarské princezny Konstancie Uherské, se kterou měl král celkem devět dětí. Anežka byla nejmladší. Otec se ji snažil velice záhy provdat, a to celkem čtyřikrát a vždy to byly skvělé partie, ovšem situace byla pokaždé komplikovaná. Poprvé byla Anežka zasnoubena ve třech letech, což bylo v tehdejší době běžné. Snoubenec ale chudák brzy umřel. Pak ji zasnoubili s císařským synkem Jindřichem v osmi letech a poslali ji pěkně do Vídně, aby se tam naučila u dvora Bamberků dobrým mravům. Snoubenec se jí ale záhy oženil s Markétou Uherskou. A tak se ji otec snaží provdat za anglického krále. Mezi tím se císařský synek na uherskou princeznu vykašlal a chce nazpátek Anežku. To je ovšem politické ostuda, nehledě na to, že mezitím o ni projevil vážný zájem i jeho ovdovělý otec, sám císař Fridrich II. Prostě situace jako z telenovely. Nakonec princ s otcem císařem bojují a pochopitelně to synáček prohraje a je strčen do vězení, odkud píše Anežce milostné básničky a dopisy. Anežce se to celé vůbec nelíbí. Její srdce touží po životě v klášteře. Nakonec jí pomůže Boží prozřetelnost. Když je Anežce 19 let, její mírně despotický královský tatík umírá, a ona může vykročit samostatně do vlastního života.

   Anežka byla benjamínkem, to znamená do určité míry se chovala jako jedináček, a to jí v životě zůstalo a ona to dokázala proměnit v cestu ke svatosti. Tato kategorie lidí - benjamínci a jedináčci - mají společné rysy. Jsou to lidé, kteří jsou si jasně vědomi své originality, chtějí vyniknout a používají k tomu diplomatické prostředky. Jsou citliví, vztahovační, ale současně dokáží být vděční a oddaní. Nemají příliš velký smysl pro společenství, preferují důležité vztahy. Anežka dokázala svoji povahu benjamínka předložit Bohu, nikoliv aby ji Bůh změnil a zlomil, ale využil. Nakonec se stala zakladatelkou klášterů a nemocnice a významně ovlivňovala tehdejší politické dění. Nebyla to žádná ušlápnutá jeptiška. Anežka Přemyslovna se dožila na svoji dobu úctyhodných 71 let. Legendy o Anežce, proslulé dobročinností a milosrdenstvím i zájmem o státní záležitosti, vznikaly záhy po její smrti. Byla průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péče na české půdě. O kanonizaci Anežky České usilovala už Eliška Přemyslovna a poté i Karel IV., ale jejich snaha se nesetkala s úspěchem. Teprve roku 1874 byla nezdolná žena prohlášena za blahoslavenou a 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora