Advent - doba symbolická

sobota 7. prosinec 2013 06:19

něco o věnci, rorátech a tichu.

   Slovo advent znamená příchod, vlastně jsou to příchody dva. Jeden si připomínáme a můžeme ho znovu prožít, je to vánoční událost narození dítěte, druhý stojí na konci časů. A ten jsme ještě neprožili. Vstoupit do adventu znamená tak trošku otevřít dvířka věčnosti. Možná znáte vtip, jak si ropný šejk v Kuvajtu v r. 1980 objednává auto. V garáži už má Jaguára, Ferrari i Porsche, tak hledá dál. A objeví Trabanta, navíc se dočte, že se na něj v NDR čeká osm let, než je vůz dodán. Říká si, to musí být super auto, ne jako nějaké Lamborghini, které má do půl roku v garáži. A hned trabanta objedná. V socialistické automobilce je poprask a objednávku pro šejka odešlou do 14 dnů. A ropný magnát je nadšen, říká to je aspoň firma, do čtrnácti dnů mi poslali maketu mého budoucího vozu a dokonce i jezdí. I my jsme dnes v podobném nebezpečí jako ropný šejk, v nebezpečí, že z adventního čekání vytvoříme jen jakousi ubohou maketu. Cílem adventu, času očekávání, je vidět a slyšet, nikoliv mluvit a nakoupit. Bdění, o kterém se hovoří často v Bibli a nejen v ní, je pohotovost k radosti. A k této pohotovosti nám mohou pomoci symboly adventu.

   Adventní věnec – na začátku jeho tradice byl hamburský pedagog a protestantský pastor Johann Wichern. Chtěl udělat radost svým žáčkům, dětem ze sirotčince. Na svátek sv. Ondřeje 30. listopadu roku 1839 zavěsil v jídelně kolo od vozu ozdobené 23 svíčkami, přesně tolika, kolik zbývalo dnů do Štědrého dne. Nápad se rychle rozšířil, první adventní věnec se objevil v kostele v Cáchách, zde už byly pouze čtyři svíce symbolizující čtyři adventní neděle. V adventním věnci se ukazuje schopnost křesťanství pokřesťanštit pohanské lidové zvyky. Prostě využilo jejich oblibu a vdechlo jim novou duši. Z předkřesťanských dob připomínají adventní věnec dva zvyky. V zimním období nosili lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali příjemné bydlení dobrým lesním duchům. Holé věnce ze slámy zase odháněly duchy zlé a tím zajišťovaly požehnání. Tak původní kolo od vozu se přeměnilo ve slámový věnec s opletením z čerstvých větví a se čtyřmi fialovými svícemi. Každou adventní neděli se jedna svíce zapálí. To zase odkazuje na židovskou tradici zapalování svící před svátkem Chanuka nebo na starý germánský zvyk zapalovat uprostřed zimy oheň v zeleném kruhu, který byl symbolem slunce. Podle jiné tradice mají být svíčky naopak červené, jako připomínka Kristovy krve prolité za spásu světa.

   Roráty – jsou původně liturgicko–hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“. Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., který zavedl celoroční praxi mší k Panně Marii. Roráty jsou dnes vnímány jako tradiční zpěvy určené speciálně pro adventní dobu. I když se podobně jako koledy váží k narození Ježíše Krista, liší se od koled tím, že vyjadřují určité očekávání a přípravu na tuto událost. Posuďte sami, jakou vytváří atmosféru - http://www.youtube.com/watch?v=cjwOzlBsoXo

    Ticho – poněkud zapomenutý symbol adventu můžeme vnímat také jako mlčení, jehož důsledkem má být naplnění lidské svobody. Ticho před narozením a ticho po smrti. To jsou dvě tuicha, která rámují náš život a vytvářejí náš prostor svobody. K čemu tuto svobodu použijeme je jen na nás. K zamyšlení právě nad tím nás zve doba adventní.

 

 

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora