Go, Ježíšku go!

pondělí 23. prosinec 2013 21:02

Co si počít s vánocemi a malé přání.

   Na vánoce se dnes připravujeme zhruba stejně dlouho, jako naši předkové, jenže jiným způsobem. Tichou adventní prosbu obsaženou v rorátních zpěvech „Rosu dejte nebesa z hůry“, které snad pochází již z doby Karla IV., vystřídal povzbuzující pokřik ducha dnešní doby „Go, Ježíšku go.“ Původní křesťanské symboly vánoc zůstávají na jednu stranu nepochopeny, ale současně dostávají překvapivě nový obsah. Náboženství je totiž dvojsečná zbraň. Skrze ně může totiž člověk zrát, ale také může degenerovat, podle toho, zda za jeho zbožností stojí láska a nebo ctižádost.

   To není nic nového, již středověký učenec mistr Eckhart charakterizuje víru člověka 14. století slovy: „Někteří lidé chtějí mít Boha rádi tak, jako mají rádi krávu, a to kvůli mléku a tvarohu, pro svůj vlastní užitek.“ Právě o vánocích jsme svědky toho, jak „zbožnost mléka a tvarohu“ dostává téměř kondenzovanou podobu. Je pravdou, že u betléma také často stojí osel a kráva, ale kvůli nim vánoce neslavíme. Jak jinak můžeme prožít vánoce?

    Řešení může být překvapivě prosté. Budeme se chovat podobně, jako o narozeninách našich příbuzných či přátel. To v praxi znamená, že pozornosti se těší především jubilant, nikoliv okolnosti oslavy. Prioritou není výměna dárků mezi účastníky, ta je pouze součástí oslavy, ale obdarování oslavence, kterého paradoxně můžeme vidět právě v lidech kolem sebe. Vidět v druhých i sobě malé dítě, to je dle mého názoru důležitá stránka vánoc, bez rozdílu toho, zda jsme věřící či nikoliv.

   Abychom toto narozené dítě postřehli, je potřeba odstranit spoustu toho, co nám brání vidět to podstatné. Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhé: "Tak co, máš něco?" "Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?" "Já taky ne, tak víš co vezmeme nějakej bez ozdob!" Zkusme prožít vánoce bez zbytečných ozdob, které nás místo ke druhým a k Bohu zaměřují spíše na sebe samotné. Duchovní vůdce Indie Mahatmá Gándí říkával: „Tomu, kdo má hlad, se Bůh zjevuje jako prostý krajíc chleba.“ K tomu snad můžeme dodat: „A tomu, kdo má v srdci lásku, se Bůh dnes zjevuje jako narozené dítě.“ Přeji všem na blogu pokojné a požehnané prožití vánočních svátků.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora