Toníček poustevník a 3D?

pátek 17. leden 2014 15:48

Pokušení a odříkání - věčné lidské téma, které může vést ke konečné radosti.

   Život v odříkání a osamotě vždycky patřil určitým způsobem ke křesťanské víře, i když výlučně tímto stylem života žili jen jednotlivci. Dnes si připomínáme právě jednoho z nich a současně patrona košíkářů a hrobníků - sv. Antonína Velikého. Tento světec 4. století pocházel z Egypta a ve dvaceti letech rozdal svůj zděděný majetek a odešel na poušť - stal se tedy poustevníkem, mnichem ("monachoi" znamená žít o samotě).

 Ti, kteří ho navštěvovali, mu říkali "Diecolos", tedy zamilovaný do Boha. Svůj duchovní život Antonín propojoval s prací - nejčastěji pletením košíků, proto se stal patronem košíkářů. Prožíval období velkých pokušení, proti kterým bojoval odříkáním a posty. Proti různým ďábelským útokům a mámením mu nepomohlo ani, že se na čas ubytoval v prázdné pohanské hrobce, to mu vyneslo pouze to, že ho křesťanská tradice učinila patronem hrobařů. Inu i světec někdy tápe. Antonínova pokušení se později stala motivem malířů pro různá fantastická vyobrazení.

 Odborníci na životopisy svatých tzv. hagiografii se přou, zda to co Antonín viděl a následně v jeho životopise popsal sv. Athanasios, byla skutečnost, nebo se jedná pouze o obraznou perzonifikaci pokušení. Osobně preferuji představu, že ďábel, co by personifikované zlo, se snažil světce ovlivnit různými obrazy, které měly vyvolat hněv, strach či vášeň. Šlo možná o jakousi ďábelskou holografickou 3D projekci, při které si chudák Antonín nemusel nasazovat ani speciální brýle.

 Na pozadí příběhu zakladatele poustevnického života si můžeme ale položit daleko důležitější otázku: Jak zacházet s pokušením?  O sv. Antonínovi se traduje, že za ním přišel člověk a říká: „Otče, v hlavě mi krouží spousta hříšných myšlenek.“ Světec na to odvětil: „Když je srdce chladné, pak se přehřívá mozek a spřádá vlastní sítě.“ Podobně může působit zlo i na nás, bude pracovat s naší představivostí a fantazií, aby nás motivovalo k něčemu špatnému. To se mu ale nemusí podařit, pokud naše srdce budeme naplňovat vírou, nadějí a láskou.

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora