Pokušení norimberského trychtýře

pondělí 27. leden 2014 18:31

Úvaha o tuškách, tahácích a zakladateli tomismu.

   České přísloví: „Stojí tam jak svatý na mostě“ asi všichni známe. Znamená to, že člověk stojí apaticky a prostě jen tak čumí. A tak když kráčíme v Praze po Karlově mostě, tak si svatých moc nevšímáme. A je to možná škoda. Na druhém pilíři mostu je trojsoší, v jehož středu je Panna Maria a vedle ní jsou dvě sochy významných členů dominikánského řádu, sv. Dominika a sv. Tomáš Akvinského. A právě toho posledního z nich, středověkého filozofa a teologa, sv. Tomáše si dnes (28. ledna) v kalendáři připomínáme.

 Nikoho asi nepřekvapí, že tento církevní učitel 13. stol., který importoval do teologie názory řeckého filozofa Aristotela a to tak masivně, že ho vyšetřovala svatá inkvizice, na které toho bylo z dnešního úhlu pohledu pramálo svatého, se stal patron církevních škol a studentů. Daleko zajímavější je, že se stal patronem výrobců tužek, které se v jeho době vůbec nepoužívaly. První tužky totiž začal vyrábět a prodávat až v 17. stol Friedrich Staedtler v Norimberku. Přesto, že se dnes na světě každým rokem vyrobí a prodá asi 15 miliard tužek, tak bych tento světcův patronát rozšířil i na výrobce počítačových klávesnic a tiskáren, které tužky úspěšně nahrazují.

 S Norimberkem ale kromě tužek je spojen ještě jeden pojem, a tím je tzv. norimberský trychtýř. Ten byl vynalezen k řešení problému, jak mám napsat úspěšně písemku, aniž bych se učil. Podle pověsti jistý norimberský švec naléval vědění do hlavy trychtýřem. Řada studentů by za takový trychtýř dnes byla ochotna skvěle zaplatit. Místo dřiny nad knihami snadná „vlitá“ moudrost a poznání. To je velké pokušení, tzv. pokušení norimberského trychtýře. Jeho příčina je jasně pojmenována v hitparádě sedmi hlavních hříchů, je to prostá a jednoduchá lenost, která nás právě podle Tomášova oblíbence Aristotela nejvíce vyčerpává. Člověk, který propadne pokušení Norimberského trychtýře příliš nečte, nediskutuje, nepřemýšlí, ale snaží se rychle a bezpracně nalít do hlavy to, co je třeba. Norimberský trychtýř tak dostává podobu taháků, a namísto skutečného vědění poskytuje pouhou iluzi vědění. Oběti tohoto syndromu mohou dokonce získat i iluzi magisterského titulu či doktorátu.

 Tomáš z Akvína, světec, filozof, patron studentů a studia, který právě v poznání a studiu spatřoval jednu z cest k Bohu, se musí při pohledu na dnešní studentskou obec obracet v hrobě, ale asi tak nečiní, protože když jsem v Toulouse před lety byl, tak z truhličky pod oltářem sv. Tomáše v kostele Jakobínů jsem žádný šramot nezaslechl, ale asi to bylo tím, že byly právě prázdniny a tak odpočívaly i světcovy ostatky v pokoji. Nebo, že by světci byli spíše optimisté? Myslím, že jimi byli na více než na 100%.

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora