Jidáš a Zelený čtvrtek

středa 16. duben 2014 20:15

Večeře, zatčení a Jidášova zrada, to jsou tři události Zeleného čtvrtku očima křesťanů. Podívejme se podrobněji na profil Ježíšova zrádce.

   V postavě muže z Kairotu jménem Jidáš si křesťanská kultura našla ideální způsob, jak ukázat čisté zlo v komplikovaném lidském světě. Jidáš byl do určité míry exotem v kruhu učedníků, už jenom proto, že jako jediný pocházel z Judska, nikoliv z Galileje. I jeho řeč tím pádem byla jiná, neměl charakteristický pomalý a rozvláčný zvuk galilejského dialektu, jako ostatní učedníci.

   Na výtvarných dílech obvykle ušlechtile vypadající Ježíš kontrastuje s nepříjemně vyhlížejícím Jidášem. Výjimku tvoří pouze obraz, který nechali namalovat jezuitští misionáři pro domorodé indiány v latinské Americe. Aby si získali jejich důvěru, tak všechny postavy při poslední večeři měly tváře domorodých indiánů, jediný Jidáš měl tvář bělocha – Španěla.

   Jidáš pronikl dokonce i do naší české kuchyně, jako pečivo připomínající provaz oběšence, co by symbol Jidášovy smrti. Čínská kuchyně zase zná houbu s názvem Jidášovo ucho a podle pověsti tato houba byla poprvé nalezena na stromě, na kterém se Jidáš oběsil. Ovšem proč Jidáš Ježíše zradil, to zůstává do dnes tajemstvím.

   Teorie, že tomu bylo z lakoty, podporuje pouze Janovo evangelium. Mimochodem před nedávnem jeden německý ekonomický časopis řešil kupní sílu tzv. „Jidášova groše“, tedy oněch 30 stříbrných, za které byl Ježíš zrazen. Experti došli k závěru, že kupní síla této částky je dnes asi 10 tisíc Euro, takže Jidáš by si za to mohl pořídit menší osobní automobil.

   Bible svědčí o tom, že Jidáš měl později ze svého činu výčitky a peníze vrátil. Holandský malíř Rembrandt namaloval v 17. století známý obraz Jidáše vracejícího třicet stříbrných. Na obraze vidíme zdrceného člověka klečícího na kolenou, kdy celá scéna působí beznadějně. Malíř tím chce naznačit Jidášovo zoufalství, tedy to, čím se lišil od apoštola Petra, který se nacházel v podobné situaci, když svého mistra (ne sice z prospěchu, ale ze strachu) zapřel. Petr dokázal ovšem situaci osobního selhání vyhodnotit a zpracovat scela jinak. Selhání tak proměnil v požehnání. Něco podobného se děje právě o velikonocích, záleží jen na nás, jak situci vyhodnotíme, zda jako smrt a nebo jako vzkříšení.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora