Smrt hlavního hrdiny - Velký pátek

čtvrtek 17. duben 2014 19:36

Ze všech životopisů, které jsem četl, jen málokterý věnuje tématu smrti svého hlavního hrdiny víc, než jen pár stránek.

   Ovšem Evangelia věnují posledním dnům Ježíšova života téměř třetinu svého rozsahu. Matouš, Marek, Lukáš i Jan vnímali Kristovu smrt jako ústřední událost. Církvi dokonce nějakou dobu trvalo, než se s potupou kříže vyrovnala, a to snad až do vlády římského císaře Konstantina. Ten prý v noci před bitvou na Milvijském mostě spatřil ve vidění znamení kříže a uslyšel větu: „V tomto znamení zvítězíš.“ Dal tedy upevnit kříže na prapory svých vojsk a pobil své nepřátele. Z vděčnosti zakázal používat kříž jako popravčí nástroj a pronásledované církvi dal svobodu.

   A tak se kříž stal symbolem křesťanské víry až ve 4. století. Britský Spisovatel C.S. Lewis přišel se zajímavou myšlenkou, když tvrdí, že „ukřižování ve výtvarném umění nezdomácnělo, dokud všichni, kdo je viděli ve skutečnosti, nevymřeli.“ Dnes tento symbol najdeme všude: umělci do tvaru římského popravčího nástroje tepají zlato, hráči golfu se křižují před odpalováním … . Při tom bychom neměli zapomenout na to, že kříž sám, bez velikonočních událostí, je spíše symbolem prokletí, než něčím jiným.

   Dvě možné reakce lidstva na Kristovo ukřižování nacházíme již na samotné Golgotě. Jeden z ukřižovaných se posmívá Ježíšově bezmoci. Druhý podstoupil riziko víry a požádal ho: „Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Kříž definuje Boha jako toho, kdo byl ochoten vzdát se moci ve prospěch lásky.

   Staří Římané, odkojení příběhy o božstvech, nedokázali ve zhroucené mrtvole na kříži rozeznat něco božského. Zbožní Židé, vychovaní starozákonními příběhy o mocném Hospodinu, neviděli na bohu na kříži nic hodného obdivu. Tito lidé nepochopili, že moc, i při nejlepší vůli, má sklon působit utrpení. Láska je zranitelná, a tak vlastně v sobě tuto negativní působení moci neutralizuje. Ve styčném bodě na kopci jménem Kalvárie či Golgota se Bůh zřekl moci ve prospěch lásky.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora