Vzkříšení - hra vabank

sobota 19. duben 2014 17:42

První křesťané na vzkříšení Ježíše z Nazareta vsadili úplně všechno.  

   Apoštol Pavel křesťanům do Korintu napsal: „Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra.“ Lidé, kteří popírají Ježíšovo vzkříšení, apoštoly většinou popisují jedním ze dvou způsobů. Buďto jako důvěřivé hlupáčky, se zálibou ve strašidelných příbězích, a nebo jako mazané spiklence, kteří vytvořili pověst o vzkříšení, aby s její pomocí nastartovali nové náboženství

   Pokud jde o první teorii, tak evangelia zobrazují Ježíšovy následovníky jako ty, kdo zvěstem o vzkříšení naslouchali s velkým podezřením a opatrností. Nikdo z nich nevěřil senzačním zprávám, které přinesly ženy od prázdného hrobu. Dokonce i poté, co se mezi nimi objevil Ježíš osobně, „někteří pochybovali“. Druhá teorie o spiknutí je také dosti pochybná. Krycí příběhy jsou totiž účinné jen tehdy, pokud všichni zúčastnění zachovávají zdání sebejistoty. A to učedníci určitě nezachovávali, protože se krčí za zavřenými dveřmi. Podle všech čtyř evangelií byli prvními svědky zmrtvýchvstání ženy. Takový údaj by si v té době žádný rozumný spiklenec nevymyslel. Židovské soudy totiž svědectví žen vůbec nepřijímaly.

    My, kteří evangelium dnes čteme a víme, jak tehdejší Velikonoce dopadly, zapomínáme na to, jak bylo těžké tomu všemu uvěřit. Církev stojí a padá na tom, jak budou apoštolové přesvědčiví vůči všem. Ježíš měl šest týdnů na to, aby po vzkříšení prokázal svoji totožnost. V té době – době důvěrných osobních setkání - jedná velice jasně. Těm, kterým se zjevuje neponechává žádná zadní vrátka pochybnosti. V té době už ho žádný učedník nezapřel. Víru, jako by nahrazoval jistotou. Dokonce i jeho příbuzný Jakub, který se vždy držel zpátky, po jednom setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem kapituloval natolik, že se stal leaderem jeruzalémské církevní obce a podle židovského historika Josefa Flavia byl jedním z prvních mučedníků.

   Ježíši z Nazareta se podařilo ufňukanou skupinku nespolehlivých následovníků proměnit v neohrožené věřící tak, že šli vstříc mučednickým hrobům s otevřeným vyznáním víry ve vzkříšeného. Jak je tomu s křesťany dnes?

Pavel Konzbul

ZipPěkný článek...10:0321.4.2014 10:03:00
josef hejnaVaše pohledy otevírám rád.09:1621.4.2014 9:16:43
Marek TrizuljakKrásně napsané, děkuji!10:4620.4.2014 10:46:15
Jan za chrta dánPodle zástupů všude tam,kam přijde,07:5220.4.2014 7:52:32
Vašek VašákSvět je plný nevěřících Tomášů,18:3819.4.2014 18:38:58

Počet příspěvků: 5, poslední 21.4.2014 10:03:00 Zobrazuji posledních 5 příspěvků.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,58 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky