Sv. Kryštof - symbol, nebo pověra v autě?

středa 23. červenec 2014 23:25

Je moudré mít při cestách v autě na palubní desce symboly, jako fotku přítele či přítelkyně, růženec, nebo obrázek svatého Kryštofa?  

   Slovo symbol obecně vyjadřuje poznávací znamení. Symboly mají plnit službu prostředníků mezi člověkem a někým či něčím. Nejde při tom o automatické zprostředkování, působící samo ze sebe, jako magické zaklínadlo, které se snaží podmanit nějakou tajemnou sílu, nebo džina v lahvi. Jde o skutečnosti podporující naši víru, co by vztah mezi námi a druhým člověkem, nebo Bohem. Rozdíl mezi pověrou a vírou si lze vysvětlit na příkladu obrázku sv. Kryštofa v autě.

   Podle legendy byl tento starokřesťanský světec obří postavy a jmenoval se Offero. V mládí se rozhodl věnovat své služby ďáblu, později ovšem začal hledat Krista a přenášel lidi z jednoho břehu řeky na druhý. Jedné noci přenášel malé dítě, to se ale během cesty stalo velmi těžkým. Když je z posledních sil přenesl na druhý břeh, tak v něm poznal Krista. Ten mu pak dal nové jméno - Kryštof, což v řečtině znamená nosič Kristův (Christoforos). Proto se stal tento světec patronem všech cestujících a v současnosti hlavně motoristů. V Paříži mu je dokonce nedaleko továrny na vozy značky Citroen zasvěcen kostel. Ve středověku byla rozšířena také lidová víra, že ten, kdo se podívá na jeho obraz, neutrpí toho dme žádnou škodu. To, že si na palubní desku svého automobilu umístíme obrázek tohoto světce, nám samo od sebe nezajistí bezporuchový chod vozu, ani nedotknutelnost ze strany policie, spojenou se ztrátou drahocenných řidičských dokladů.

   Suše rozumově vzato, to nemá na nic vliv. Ovšem z pohledu víry tomu je jinak. Z Bible je zřejmé, že Bůh vše pořádá k dobru těch, kdo jej milují. Pak takový pohled na obrázek sv. Kryštofa na palubní desce našeho automobilu, nám připomene náš vztah k Bohu a to, že se můžeme spolehnout na jeho pomoc a současně nám to má připomenouit i naši odpovědnost. Slova slyšet i vidět mají totiž ve víře stejné místo.

  Evangelista Matouš píše: „Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.“ Člověka, který s vírou pohlédne na obraz světce, nemusíme přesvědčovat, že tělesnýma očima uvidí i věci duchovní. Totéž může platit i o pohledu na růženec zavěšený na zpětném zrcátku. Pokud pro nás ovšem náboženský předmět není oknem do Božího světa, pak jeho umístění, je jen více, či méně vhodnou dekorací, a nic víc. Ovšem ani v tomto případě to nemusíme odsuzovat.

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora