„Neblahý“ začátek školního roku, Augustin a zrcadlo

středa 27. srpen 2014 18:37

A je to tady ...

  Stojíme na prahu nového školního roku a shodou okolností si také připomínáme významnou postavu starověkého křesťanství Aurelia Augustina. Tohoto světce učinila církevní tradice, která má občas i smysl pro humor, nejen patronem teologů a pivovarníků, ale také přímluvcem za dobrý zrak. Je známo, že pro člověka je zrak nejdůležitější smysl, protože s jeho pomocí vnímá téměř 80% informací. Všichni učitelé budou mít v nadcházejícím školním roce před očima žáky, kolegy, rodiče prostě celou školu ve své nádheře i hrůze, a to vše bude působit jako zrcadlo.

   Chtěl bych připomenout jeden židovský příběh s názvem „Zrcadlo".V časech, kdy na jarmarcích byly ke koupi první příruční zrcátka, přijde na trh Žid z venkova a podívá se poprvé do zrcadla. Zachvěje se: „Jak je to možné? Obraz mého zemřelého otce! A k tomu tak pohyblivý, jako kdyby byl pořád naživu.“ Žid zrcadlo koupí, pečlivě ho schová do sáčku, ve kterém uchovává modlitební řemínky, a jakmile odříká modlitbu za svého mrtvého otce, tajně vytáhne jeho živý obraz a podívá se na něj … Jednou ho při tom pozoruje jeho žena, a když není manžel doma, vytáhne předmět ven. Podívá se na něj a strne: „Běda mi! Je to živý kouzelný obraz jiné ženy, kterou manžel poznal ve městě!“ A s pláčem si stěžuje svému otci na svého muže. Otec, důstojný stařec se stříbrnými vousy, sáhne po zrcadlu, aby se sám přesvědčil. „Mé dítě!“ vykřikne. „Co to povídáš? Já v tom skle vidím Mesiáše.“

   I my často nevědomky promítáme své představy do žáků, kolegů atd. a občas jsme pak překvapeni co to vidíme. Je snad dobré při tom nezapomenout, že každý tak trochu žijeme ve své karikatuře. Je otázkou, co se svou karikaturou uděláme, když ji spatříme v zrcadle našeho okolí. Moderní psychologie by nám určitě poradila, abychom se přijali takoví, jací jsme. Sebepřijetí, je totiž schopnost vidět pravdu o sobě. S tím lze do určité míry souhlasit a dokonce se z toho dá i vytěžit, nesmí se ale u toho zůstat. S další radou přichází i dnešní světec Augustin, který již v 5. stol. prohlásil, že když začal na sobě zlepšovat ty věci, které se mu nejvíce nelíbily na jeho bližních, byl brzy velice překvapen, jak se ti druzí začali měnit k lepšímu.

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora