Blahopřání Maruškám a Mančinkám

čtvrtek 11. září 2014 17:02

aneb o obléhání Vídně a vděčnosti.

   Jméno Marie, správně Miriam, vzniklo spojením dvou slovních kořenů – egyptského a hebrejského. V jazyce Egypťanů slovo „myr“ znamená milou nebo snoubenku, zatímco „jam“ v hebrejštině je zkratkou slova Jahve, tedy Hospodin. A tak jméno Marie, které stále i u nás zaujímá co do četnosti první místo mezi ženskými jmény, vlastně znamená, Boží milá či Boží snoubenka.

   Svátek jména Panny Marie, který připomíná církevní kalendář právě 12. září, vznikl ovšem ze zcela jiných, než etymologických důvodů, je to totiž svátek vděčnosti a vznikl jako památka na poražení turecké armády u Vídně v. r. 1683. Když turecký velkovezír Kary Mustafa s armádou čítající čtvrt milionu ozbrojenců doputoval před Vídeň, bylo všem jasné, že s deseti tisíci muži se Vídeň přesile neubrání. Navíc Turci vnímali Vídeň, jako symbol Evropy a proto chtěl velkovezír po dobytí města umístit na věže Stefansdomu místo křížů půlměsíce, aby bylo všem jasné, kdo je v Evropě pánem. Vídeňáci měli proti Turkům jenom tři malé výhody. Byli věřící a modlili se s prosbou k Panně Marii, proto také měli na vojenských praporech vyšitý obraz Marie podle apokalypsy, kdy má pod nohama půlměsíc. Kary Mustafa byl sice sultánův zeť, ale jako vojevůdce a diplomat to byl úplný trouba. Nikdy žádnou bitvu nevyhrál a pokud sjednával dohody, tak na tom Turci nikdy nevydělali. Nakonec ho sultán, když kvůli němu přišel o Ostřihom, nechal zaškrtit. A v neposlední řadě přijel Vídni na pomoc zbožný polský král Jan Sobiesky s armádou šedesát tisíc mužů. K rozhodující bitvě pak došlo právě 12. září 1683, a proto se mariánský svátek vděčnosti slaví právě o tom datu.

   Je zřejmé, že vděčnost proměňuje náš život. Lékař Albert Schweitzer říkával: „Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti povede líp.“ Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den, nehněvá se, ale všechno prožité v sobě proměňuje ve zdroj radosti a pokoje. Tak jak kdysi doporučoval filozof a fyzik Pascal: „Kdo nám vyčítá nedostatky, zaslouží si naši vděčnost.“ Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem a radostí. Vděčnost je cestou k vnitřnímu pokoji. Vděčnost je cestou k uzdravení lidí kolem nás a jméno Marie nám může být právě k tomu připomínkou a výzvou.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora