Dar "nevyslyšené" modlitby

pátek 19. září 2014 19:28

Proč křesťané Boha prosí, když je milující otec?

   Lev Nikolajevič Tolstoj v povídce s názvem "Modlitba” píše o matce tříletého syna Kosti, který je smrtelně nemocný. Žena věří v Boha a doufá, že on je schopen jej uzdravit. Zmítá se mezi nadějí a zoufalstvím, bojuje, a zase se vzdává. Neustále se modlí, a přestože do svých modliteb vkládá veškerou svou naději, kdesi uvnitř se bojí, že Bůh nebude jednat podle jejího přání, ale podle své vůle. Nakonec její chlapeček zemřel. "Proč?" Ptá se. "Proč ho Bůh, ke kterému jsem se tolik modlila, nechal zemřít? Cožpak můj syn někomu vadil? Udělal někomu něco zlého? Cožpak Bůh neví, že byl pro mne vším, že bez něj nemohu žít? .... Proč se modlit, když Bůh dopouští takové hrozné věci?" K napsání této povídky autora inspirovala skutečná událost, ztroskotání lodi u břehů USA, při kterém zahynul velký počet dětí.

   Řada věřících lidí musela tuto otázku řešit. Někdo se spokojil s tím, že je to tajemství, jiný začal pochybovat o Boží dobrotě, jiný tupě rezignoval. Nechci zde přesvědčovat nevěřící o smyslu prosebné modlitby, chci jen ukázat, že věci najsou tak jednoduché, jak se zdají, podobně jako lidský život sám.

   My často žádáme o něco nejen Boha, ale i druhé lidi. Britský spisovatel C. S. Lewis píše, že občas žádáme souseda, aby nakrmil naši kočku, když budeme na dovolené, žádáme zaměstnavatele, aby nám zvýšil plat, žádáme ženu, muže aby si nás vzal. Někdy dostaneme oč žádáme, a někdy nikoliv. Ale když to dostaneme, není ještě jisté, že to bylo kvůli naší prosbě. Váš soused může být milovník zvířat a kočku by nakrmil stejně, když by viděl že, nejste doma a zvíře hladoví, zaměstnavatel se bojí, abyste neodešli ke konkurenci, a proto vám zvedne plat. Žena nebo muž se už stejně rozhodli, že si vás vezmou, ještě před vaší žádostí atd. Naše jistota stojí na vztahu a znalosti, nikoliv na měřitelnosti. Ti, kdo nejlépe znají určitého člověka, nejlépe vědí, zda to, co učinil, bylo kvůli jejich prosbě. Myslím, že ti, kdo blížeji znají Boha, mají s ním osobnější zkušenost, tak věci odhadnou a pochopí, nikoliv ovšem vysvětlí.

   Otázka, je-li modlitba účinná, je vlastně špatně položená a proto na ni často špatně odpovídáme. Učinnost modlitby není nějaké zaklínadlo, nelze ji ani exaktně a statisticky vyhodnotit, a to z jednoduchého důvodu, modlitba je primárně záležitostí osobního vztahu, nikoliv výkonu a úspěchu. Modlitba ve smyslu žádosti, je jen malinkou součástí tohoto vztahu. Tak jako nemůžememe vědecky vyhodnotit mezilidskou lásku, podobně je tomu i u modlitby. To, že se za nás někdo jiný pomodlí, když máme problém, je primárně záležitostí vztahu, a nikoliv efektivity, jak to dopadne. Křesťanství je přesvědčeno, že Bůh nedělá sám od sebe nic, co může delegovat na své tvory. Bůh nám radí v Bibli dělat často pomalu a klopýtavě, co by sám zvládl v mžiku, tím v nás ovšem kultivuje vztah, a to nejen k němu, ale i k lidem kolem nás.

 

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora