Karel Habsburský – válka kontra svatost

úterý 21. říjen 2014 16:54

Postava posledního českého krále rozhodně nepatří mezi ty nejznámnější v našich dějinách. Karel je ten, který prohrál, ten, který ztratil korunu, ale ...  

  Ještě nikdy v historii se politici a vojevůdci tak fatálně nemýlili v očekávání délky, charakteru a trvání války, jako tomu byla v případě I. světové války. Poprvé se bojovalo na všech kontinentech. Na ploše čtyř miliónů km2 válčilo 74 miliónů vojáků. Konečná bilance: 8.5 milionu mrtvých, 21 milionů raněných, 7.7 milionu zajatých a nezvěstných. Řada historiků mluví o jedné světové válce ve dvou dějstvích, které dělí pouze přestávka dvaceti let. Proč jsem začal těmito neutěšenými fakty? Protože i uprostřed válečné vřavy se našli vlivní lidé, kteří byli proti válce, kteří chtěli řádění této bestie zastavit. Mezi ně patřil i poslední rakousko-uherský císař a český král bl. Karel I. Habsburský.

  Právě on chtěl zachránit svoji říši tím, že ji vyvede z války, kterou nerozpoutal. Karel v prvním manifestu svým národům slíbil učinit vše pro ukončení války a válečných hrůz. Všechny jeho snahy o mír končily neúspěchem. Musel čelit různým obviněním: bylo mu vyčítáno, že je slabý, že je zrádcem Němců, že mu pro jeho dobrotu chybí síla osobnosti atd. Karel, mimochodem jediný z panovníků, jenž se osobně zúčastnil bojů I. světové války, se také pokusil staré Rakousko zachránit. A jak říkal jeho syn Ota Habsburský v jednom rozhovoru pro české noviny:" …přišel sice pozdě, ale aspoň se pokusil… " Rozsáhlými reformami chtěl usmířit své národy.

  Neuspěl. Nepodařilo se mu skoncovat s válkou ani obrodit mnohonárodnostní říši v srdci Evropy. Kdysi jsem slyšel jakési rčení: „Když je mela, na anděly není čas.“ A tak císař Karel ztratil trůn, musel odejít do exilu, umřel ve vyhnanství a poražen. I on se vlastně stal obětí I. světové války. Přesto si ale myslím, že byl neobyčejně pravdivým člověkem.

  Karel I. byl pravdivý jako manžel - zatímco svátky velké většiny světců církevního kalendáře připadají na den jejich úmrtí, za svátek blahoslaveného Karla byl určen 21. říjen, tedy den jeho svatby s princeznou Zitou – byl tak potvrzen význam císařského páru jako příkladu křesťanského manželství. Je doloženo, že v roce 1911 Karel své nevěstě řekl: „Nyní si musíme vzájemně pomoci do nebe!“ A na konci jejich společné cesty Karel své ženě těsně před smrtí říká: „v náručí Spasitele ty a já a naše milované děti. Tolik tě miluji.“ Karel byl pravdivý ve svém úsilí po sociální spravedlnosti - byl silně ovlivněn sociální encyklikou Lva XIII. „Rerum novarum“ z roku 1891 a jako císař se snažil zásady sociálního učení církve uplatňovat v praxi. Za jeho vlády došlo k omezení pracovní doby žen a mladistvých, k přijetí zákona o ochraně nájemníků a zákona o zřízení stížnostních komisí pro dělníky v podnicích zbrojního průmyslu a ke vzniku ministerstev zásobování, zdravotnictví a sociální péče.

  Válka je vždycky strašná událost, která nemilosrdně zasahuje do životů jednotlivých lidí, rodin i celých národů. Je to jistě jeden z konkrétních projevů hříchu. Jak napsal řecký spisovatel Heliodoros: „Válka zotročuje, mír dává svobodu. Válka znamená zvůli tyrana, mír je výrazem královského smýšlení.“ Dějiny nám ukazují, že i za těchto extrémně obtížných podmínek je možné uchovat si čistý štít. Bl. Karel Habsburský nikdy nezradil své ideály, byl vzorným manželem, otcem i státníkem. Zůstal svým způsobem andělem a to je pro něj na jedné straně požehnání a na druhé straně i politicko-historický problém.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora