Nebojím se vás ...

sobota 22. listopad 2014 22:49

Já se na rozdíl od pana prezidenta bojím, a to hned třikrát.

   Můj první příspěvek na tento blog se týkal pana przidenta. Tehdy na něj (ten příspěvek) reagovali dosti emotivně ti, kteří se hlásí k ateismu. „Zaplať Pán Bůh za to“, že žijeme v demokratické zemi, a každý můžeme svobodně sdělovat osobní názory na dění kolem a na mínění druhých, i když někdy až příliš emotivně, či bez rozmyslu. To je ale věc individuální. Téměř před dvěma lety jsem projevil naději, že pan prezident bude s pochopením a respektem vnímat názory druhých, aniž by ohrozil zájmy státu. Jak je tomu dnes. V tomto směru mám velké obavy, že tomu tak není, a to při nejmenším ze tří důvodů.

   Tento muž se neřídí etiketou a ani nerespektuje zásady slušného chování, a dokonce veřejně používá vulgarismy. Je sice pravdou, že na vulgarismy se v uměleckých literárních textech můžeme dívat různým způsobem a hraje zde určitý vliv i nadsázka, ale oficiální projevy prezidentů zatím do této kategorie umění nepatří. Podle sociologů se ve střední a východní Evropě sprosté vyjadřování soustřeďuje především na porušování tabu sexuálního chování, vylučování, na náboženské hodnoty a na oblast posmrtného života. Že by snad pan prezident vzhledem k svému věku začínal zohledňovat i tuto poslední skutečnost? Bojím se, že tomu tak není. 

   The Washington Post napsal: Prezident Miloš Zeman se stal faktickým mluvčím ruského prezidenta Vladimira Putina, když vulgárními výrazy odsoudil ruské politické vězeňkyně a popřel ruskou agresi na Ukrajině.“ Možná nejde o to, co si myslí nějaké americké noviny, ale jde o to, že do určité míry jsme tím, koho podporujeme, koho se zastáváme. Putin je historicky nejoblíbenější vladař v ruských dějinách, bývalý agent KGB působící řadu let v NDR. Ruský šachový velmistr G. Kasparov přirovnal vládu Vladimíra Putina k působení Adolfa Hitlera. Křesťanský svět zase šokoval státník Putin prohlášením, že ortodoxie (ruské pavoslaví) má daleko blíže k islámu, než k současnému katolicismu. K čemu má nejblíže pan prezident. Bojím se hledat odpověď. 

 Miloš Zeman chce stabilizovat naši společnost podle čínského vzoru, tak to alespoň jemně naznačil při své návštěvě Čínské lidové republiky vedené Komunistickou stranou Číny. Tato země používá standardně trest smrti zhruba za 68 druhů trestných činů.Všechny náboženské aktivity zde musí být schváleny státem. Podle wikipedie má Čína nejsofistikovanější cenzuru internetu na světě. Je zde zřejmá diskriminace žen atd. ...Jistý mudrc pravil, že diktatura nemůže vzniknout holým násilím, ale potřebuje pohádky. Bojím se, zda pan prezident čínským pohádkám uvěřil.

   Známý britský novinář a spisovatel G. K. Chesterton kdysi napsal: „Buď vládnou principy, nebo princ.“ Doufejme, že u nás to i nadále budou principy, přestože „princi“ věří podle posledního průzkumu CVVM více než 37% obyvatel naší milované vlasti.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora