"Gaudete" - třetí adventní neděle

neděle 13. prosinec 2015 13:09

„Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje.“ (ruské přísloví)

   Jednotlivým nedělím adventu přiřadily různé tradice roztodivná jména. Tradice všemocné ruky trhu již od dob První republiky hovoří o neděli železné, bronzové, stříbrné a zlaté. Možná podle toho, jak rostou předvánoční třžby obchodníků. Je zajímavé, že toto označení u našich německy mluvících sousedů není běžné. Lidové tradice vycházející z křesťanství na první neděli adventní rozsvěcují na adventním věnci „svíci proroků“ na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději. Na druhou neděli adventní, je zapálena svíce, která reprezentuje lásku, někdy označovaná jako „betlémská“, symbolizující Kristovy jesle. Na třetí adventní neděli je zapálena růžová, tzv „pastýřská“ svíčka, která představuje radost. Čtvrtá adventní svíčka se pak nazývá „andělská“ a symbolizuje mír a pokoj.

   Třetí adventní neděle bývá označována v křesťanských kalendářích jako „Radostná“ lat. Gaudete. Psychologie tvrdí, že každý člověk má v sobě světlo i stín a my se obvykle domníváme, že radost můžeme prožívat jen v oněch světlých stránkách života a smutek zase v temných. Proto investujeme nemalé množství energie do potlačování stinných stránek. Ovšem dokonalou radost najde pouze ten, kdo přijal i svůj stín, kdo se s ním smířil. Mně osobně je blizký názor Wilfrida Stinissena, který přirovnává člověka ke gumovému míčku, který se pod tlakem pružně zploští, aby se znovu vrátil do své kulaté původní podoby. Je to obrazem toho, že po každém bolestném období můžeme nelézt znovu hlubokou radost. O radost totiž není potřeba usilovat. Radost dostaneme jako dar, jestliže milujeme. Vykácíme-li ovšem všechny švestky v zahradě, připravíme se o slivovici, porazíme-li všechny stromy lásky ve svém srdci, připravíme se o radost. Jedno čínské přísloví říká: „Co děláš s radostí, to tě nikdy neunaví.“

   Pokud se křesťan zamyslí, proč je Bůh šťastný, může dojít k překvapivé odpovědi - protože nikdy nemyslí na sebe. „Radostná" adventní neděle nám chce, dle mého skromného názoru připomenout, že jsme zváni k tomu, abychom jednali podobně.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora