Tři dary

úterý 5. leden 2016 21:39

"My tři králové jdeme k vám", copak nám to ale nesete?

     Divadelní hra „Večer tříkrálový“ od Williama Shakespeara se jmenuje v originále „The Twelveth Night.“ Vánoční období totiž dříve končilo svátkem, který se lidově nazývá „Tří králů“. Pravděpodobně první zmínka o slavení tohoto svátku pochází z pera Klementa Alexandrijského. Tento křesťanský filosof na volné noze žil na přelomu 2. a 3. století ve stejnojmenném městě, kde si založil svoji vlastní vysokou školu, jak bylo tehdy dobrým zvykem.

   Poněkud překvapivý je fakt, že v Evangeliích není ani řeči o králích, natož o tom, že by měli být zrovna tři. Ve starokřesťanském výkladu kolísal jejich počet dokonce od dvou po dvanáct. Nakonec zvítězila logika a protože v Bibli se hovoří o třech darech, tak se na scéně objevují  králové tři. Údajně mohlo jít i o chaldejské hvězdopravce, kteří uviděli na nebesích hvězdu, zvěstující příchod mesiáše. O tom, že to byli králové, se hovoří až v 6. století u Caesaria z Arles.  Jména Kašpar, Melichar a Baltazar pak dostali v lidových legendách v 7. století. Zároveň byly třem králům „přiřazeny“ i dary: Kašpar nesl zlato, Melichar kadidlo a Baltazar myrhu. Překvapivě i dnes děti dělí dárky na měkké a tvrdé, měkké jsou oblečení, tvrdé zbytek. Co v rovině symbolu královské „tvrdé“ dary znamenají?

   Hlavním důvodem, proč je zlato oblíbeným materiálem, je skutečnost, že jeho atraktivní lesk je stálý. Zlato je totiž ve srovnání s většinou ostatních kovů chemicky nereaktivní, takže neztratí lesk. Kadidlo je směsí vonných pryskyřic. Angličtí vědci rozebírali dezinfekční složky z páleného kadidla, benzaldehyd, formaldehyd a acetaldehyd. Varují ale, že příliš mnoho dýmu z kadidla v uzavřeném prostoru může zabít. Nepochybně druhý dar tří králů je tedy dezinfekční prostředek, něco jako dnes Mistr Propr spolu s WC vůní. Označení myrha pochází z arabského murr – hořký, a je to ztuhlá vonná pryskyřice z keře myrhovníku. Myrhy je několik druhů a stále se používá ve farmacii a parfumerii. Staří Egypťané ji používali k balzamování, pro Židy byla rituálním olejem. Hippokrates ji používal na opary. Současně myrha působí v mozku na opiátové receptory, stejně jako morfin.

  A tak je zajímavé, že tyto tři královské dary mají kladnou i zápornou stránku. Díky zlatu se mohla svatá rodina stát lakomou, díky kadidlu mohla lpět na vjemových prožitcích a myrha je mohla přivést k závislosti. Stejně tak zlato je mohlo vést k štědrosti, kadidlo k čistotě a myrha ke zdraví. I my dostaneme v tomto roce spoustu darů, nejen od druhých, ale i od Boha. A bude na nás, k čemu je použijeme.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora