Hromnice, Google, svíčka a bláboly

sobota 30. leden 2016 19:30

Pranostika praví: „Na Hromnice o hodinu více.“ Je to pravda?

   Jeden bonmot říká, že „optimista je člověk, který má nedostatek informací.“ Asi to je z části pravda, protože optimismu podléhají více lidé naivní, zatímco pesimismus je nemocí moudrých a zkušených. Před nedávnem jsem četl, že 60 % lidí věří Google více než zpravodajským zdrojům. Zjistil to Edelman Trust Barometer a už je to podruhé, co jsou vyhledávače na vrcholu žebříčku důvěryhodných médií. Vyhledávače budou tedy asi platformou optimistů. Potvrdil to i můj následující test, kdy jsem zadal do drahého pátracího strýčka heslo „HROMNICE“. A světe div se, co vše se dá najít.

   Na prvním místě v hitparádě nesmyslů stojí tvrzení, které hovoří o sv. Hromnici, co by křesťanské světici. Následují informace, že Hromnice jsou pohrobkem slovanského svátku boha blesku a hromu Peruna, který v únoru (mimochodem název toho měsíce pochází z toho, že pukaly ledy a kry se nořily do vody) probouzí zemi hromem ze zimního spánku. Jiný nešťastník se snaží úporně vysvětlit lidový zvyk dávat zapálenou hromničku při bouřce za okno tvrzením, že plamínek svíčky je rušivý prvek ionizace vzduchu, který narušuje kanál přeskoku blesku atd.

   Člověk nemusí souhlasit s křesťanskou vírou, ale pokud se křesťanské svátky, které často korespondují s událostmi popisovanými v Bibli, pokouší vysvětlit bez znalostí a souvislostí, prokazuje medvědí službu především sám sobě. Jeho bádání připomíná rozhovor dvou psychiatrických pacientů, kdy jeden posvítí na zeď a říká tomu druhému: „Že po tom světle nevylezeš nahoru?“ Načež ten druhý mu odpoví „To víš že jo, ty zhasneš a já spadnu!“ Je dobré rozlišovat mezi biblickými událostmi, tradicí plnou symbolů a pověrou. Hromnice nám pěkně ukazují všechny tři rozměry. 

   Původ svátku, který se dříve jmenoval Očišťování Panny Marie, v Rusku se nazývá svátkem Setkání a v českém církevním kalendáři Uvedení Páně do chrámu, nalezneme v židovském zvyku. Každá židovská žena čtyřicátý den po porodu prvorozeného syna jej přinesla do chrámu, aby ho symbolicky zasvětila Bohu. Současně učinila zápalnou oběť za očištění. Podle evangelií i Maria s Josefem splnili tuto povinnost, a proto se Hromnice slaví 40 dnů po vánocích. Když rodiče přinesli malého Ježíše do  chrámu v Jeruzalémě, tak tam byli dva proroci Anna a Simeon a ti identifikovali v Ježíši Mesiáše, tedy „zachránce národa“. Simeon na základě starých proroctví nazval Ježíše „světlem k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu“.  

   V Bibli je symbolem Krista světlo. Už ze starověku pochází zvyk rozsvěcovat na hrobech zesnulých světlo, jako symbol víry ve věčný život. I žehnání svíček tzv. „hromniček,“ které se dříve zapalovaly při bouřce a dávaly se do rukou umírajícím, je především symbolem. Svíčka není magickou pomůckou, ale jde o to, že je symbolem a věřícím připomíná modlitbu a zve k ní. 

   Asi všichni známe pořekadlo: „Na Hromnice o hodinu více“. Není to tak úplně pravda. Když se podíváme do tabulek, tak zjistíme, že v den zimního slunovratu 21. prosince slunce vychází v 7:58 a zapadá v 16:02 a o šest týdnů později vychází v 7:35 a zapadá v 16:52. Tedy svítí o jednu hodinu a 20 minut déle. A tak můžeme říci, že žijeme ve světě informací, víry, symbolů a pověr. Co si vybereme je na nás. Ale právě tato volba dává našemu životu smysl, je světlem a nebo temnotou.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora