Král, demokracie, pravda a utrpení

sobota 19. listopad 2016 19:06

V demokracii nejde o to, zda se miliardář stěhuje do státního bytu po černošské rodině, nebo ne, ale mělo by jít především o pravdu.

     Poslední neděli liturgického roku slaví křesťané jako neděli věčnosti, neděli Krista Krále.  V dávných dobách králů, ve snaze ochránit osídlení před lapky, se stavěly hradby. Později, v dobách kolonizace západu, kdy po světě běhal "Vinetú" a "Olda Šetrný", zase osadníci káceli stromy, aby spatřili nebezpečí. Dnes je ohrožení našeho života minimální, avšak i tak si instalujeme bezpečnostní systémy. Pro archetyp krále či vládce, který dřímá v řadě z nás, je totiž stěžejní mít věci pod kontrolou. Podle psychologů mezi značky typu krále patří například Microsoft, Bílý dům nebo Mercedes Benz.

     My ale žijeme v demokracii a svobodě, kdy toho pod kontrolou mnoho nemáme. „Svoboda je totiž břemeno, břemeno rozhodování.“ Prohlásil kdysi židovsko-německý psycholog E. S. Fromm. „Demokracie nás vyzývá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš čeledín.“ Napsal v minulosti anglický novinář G. K. Chesterton. Ať již jsme demokraté, liberálové, monarchisté, socialisti či něco podobného, myslím, že nejdůležitější by měla být  v našem životě především pravda.

    Jedna anekdota líčí: „Vypil jsem tři láhve vína, protože prý je v něm ukrytá pravda.” „A našels ji?”„Ano. Zjistil jsem, že pravda je krutá, když mi přinesli účet.”  O krutosti pravdy ujišťoval již ve 12. stol. mongolský dobyvatel Čingischán slovy: „Kdo říká pravdu, ten nezemře na nemoc.“ Pravda ovšem není jen filozofický termín, jímž se označuje základní hodnota poznání, podle Bible je pravda především rozhodnutí. „Kdo je z pravdy slyší můj hlas,“ říká Ježíš a nejen to, on sám o sobě říká, že je Pravdou. Pravda je tedy živá a zve nás k životu a následování a má i královský rozměr.

    Ježíš je ale dosti podivným králem. Místo majestátné postavy na trůně se vztyčuje obraz ukřižovaného a korunovaného trním. A přece i on je král. Když první křížová výprava roku 1099 dobyla Jeruzalém, odmítl vůdce křižáků korunovaci na jeruzalémského krále se slovy: „Nechci nosit korunu ze zlata tam, kde Kristus nosil korunu trnovou.“ Kristovo kralování je především službou tam, kde se nahromadily slabosti, utrpení a smrt.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,40 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora